Online lid worden

Inschrijfformulier TOG

Contributie

€ 85  Competitie spelers (Senioren)

€ 65  Recreanten (Senioren)

€ 60  Competitie spelers (Jeugd t/m 18 jaar)

€ 35  Recreanten (Jeugd)

Voor nieuwe leden bedraagt het inschrijfgeld € 10,00 te voldoen bij betaling van de eerste contributie. De contributie word halfjaarlijks geïnd via automatische incasso op girorekening NL65INGB0003369600. Er wordt géén acceptgiro gestuurd.

De contributie dient voor 1 oktober respectievelijk 1 maart te zijn voldaan.

Door ondertekening verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de verenigingsreglementen in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Generated with MOOJ Proforms Basic Version 1.3
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Telefoon nummer
Mobiel nummer
E-mail
Rekeningnummer
Naam rekeninghouder
Lidmaatschap
Ondertekening (18 jaar en ouder)
Ondertekening door ouders (voor leden tot 18 jaar)

Additional information